alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Filistin’de yıllardır fiili bir şekilde süren savaş, 10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırılarından sonra, bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde uluslararası kamuoyu gündemine oturdu. Hükûmetlerinin aksine, dünyanın dört bir yanından İsrail’e protesto eylemleri düzenleyen halkların farkındalığı, olası bir katliamı daha engellemiş olabilir. Bölgedeki çatışmaların kaynağı temelde din olarak görülse de konsensüse engel olan birçok aktör mevcut.
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Bugüne kadar dünya genelinde 12 aşı onay aldı. Daha pek çok aşı geliştirme çalışması devam ediyor. Bu zamana kadar 174 ülkede aşılamalara başlandı. Gelişmiş ülkeler, yüksek aşılama oranlarına sahip olsalar da onlar dahi tedarik konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tabii ki bu tedarik sorunu, güçsüz ekonomilerin elini kolunu daha çok bağlıyor. Aşı karşıtları istisna olmak üzere tüm
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Modern siyasal felsefenin kurucularından biri olan Thomas Hobbes, tarih, felsefe, etik ve hukuk teorisi alanlarında sayısız eser vermiş bir İngiliz düşünürdür. Hobbes, meşru devlet otoritesi ile toplumun bireyleri arasındaki ilişkiye yönelik politik ve felsefi bir yaklaşım olan toplumsal sözleşme teorisinin fikir babalarından biri ve aynı zamanda eksiksiz bir savunucusu olarak kabul edilir. Olağanüstü eseri, yani
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Ekonomik bir dönüşümün göstergesi olarak neo-liberalizm, dünyanın dört bir yanına ulaşan tedarik zincirlerine sahip şirketlerin menşei ülkeleri tarafından yıllardır uygulanmaya çalışılıyor. Bu sürece dahil olan ülkelerde gayrisafi yurt içi hasıladaki büyümeler devam ederken; işsizlik rakamlarındaki artış, toplumun geneline yayılmayı sürdüren yoksulluk ve gelir seviyeleri arasındaki uçurum, sosyal devletler için ciddi problemler olarak önemini koruyor. Milletlerarası
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Göçmen, Unesco tarafından “doğmadığı bir ülkede geçici veya kalıcı olarak yaşayan” ve “o ülkeyle önemli sosyal bağlar edinmiş kişi” olarak tanımlanmaktadır. Sığınmacı, mülteci olduğunu iddia eden ancak kabul edilmek istediği ülkede bu statüyü henüz elde etmemiş kişidir. Mülteci, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre “ırkı, dini, uyruğu, belirli bir sosyal gruba üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Over 40 Years on the Brink of a War Time has witnessed countless events that changed the course of history, World War II being one of them, if not the most significant, especially in the field of diplomatic history. The aftermath of World War II witnessed a number of occurrences, such as new international organizations,
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Temsil “representation” kavramı, bir şeyi tasvir, tanımlama yoluyla zihinde canlandırmak anlamlarına gelen temsil etmek “represent” fiilinden gelmektedir. Fransızca’da sunmak, göstermek, anlamına gelen representer fiilinin de türemiş olduğu Latince repraesentare kökünden türetilmiştir (Pitkin, 2014). Temsil kavramının siyasi bağlamda kullanılmasına ilk kez Antik Yunan döneminde rastlamaktayız. Demokrasinin beşiği Atina’da temsiliyet sistemine dayalı bir meclis bulunsa da o
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Tunus’ta 10 yıl önce Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla alevlenen eylemler, kısa sürede neredeyse tüm Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya yayılmıştı. Otoriter hükûmetlerin egemen olduğu Arap ülkelerinde halk isyan ediyordu. Aslında bu coğrafya için bu tür toplumsal hareketler çok rastlanan bir durum değildi. Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra uzun süre İngiltere ve Fransa devletlerinin etkisinde kalan bu ülkeler,
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
The emergence and preservation of democracy have been one of the most debated topics in political science throughout the establishment of the field. There is a lot of disagreement regarding the definition of democracy, but for the sake of simplicity, this paper accepts democracy as “political power exercised either directly or indirectly through participation, competition,
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Radikalizm kelimesi, “kök, köken, kaynak, temel (root)” anlamında Latince kökenli “radix” kelimesinden türetilmiştir (Neumann, 2008). Türkçede radikal kavramı “kökten, köktenci”, radikalizm ise “köktencilik” anlamlarına gelir (www.tr.wikipedia.org., Erişim tarihi: 30 Aralık, 2020). Radikalizm, 19. yüzyıldan günümüze sosyal ve politik anlamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fransız Devrimi sonrası, herkese seçme hakkı tanınan demokratik bir sistem savunan cumhuriyetçi akımlar