alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
“Ey Krişna, ben ne zafer istiyorum, ne hükümdarlık, ne de yoğun hazlar. Böylesi bir durumda hükmetmenin, keyfin, hatta yaşamanın ne anlamı var? Tutkuyla onlar adına her şeyi isteyebileceğim bu insanlar; şimdi burada, savaş meydanında, canlarından ve mallarından vazgeçmeye hazır bir şekilde bana karşı saf tutmuşlar. Onları öldürdükten sonra benim için nasıl bir mutluluk olabilir, Ey
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
“Kalabalığın tüm kötülüklerini nefret dolu değil saçma göstermek için eğilmeli ve Heraklitus ‘tan ziyade Demokritus’ u taklit etmeliyiz. Heraklitus halka açık yerlere gittiğinde ağladı, oysa Demokritus güldü: Heraklitus ‘a tüm aktivitelerimiz berbat görünüyordu, Demokritus’ a kadar. Yani her şeyi hafifletip kolay bir akılla katlanmalıyız, hayatla dalga geçmek, onu çırpınmaktan daha insancıldır. Yas tutmaktansa gülen adam
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Giriş Alisa Rosenbaum, bilinen adıyla Ayn Rand, 2 Şubat 1905 tarihinde St. Petersburg’da Yahudi asıllı bir ailede doğmuştur. Ailesinin üst orta sınıf kimliği ve dine karşı ilgisiz yapısı sayesinde yazar olma idealinde desteklenmiştir. Gençlik yıllarında yoğun biçimde Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Hayatında en etkili olan ve dünyanın en büyük roman yazarı olarak tanımladığı Victor Hugo
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
İlkel kendilik algımızın oluşmaya başladığı ilk anlardan beri, çevremizi ve kendimizi keşfetmeye ve kozmosun kaosunda serüvenlere atılmaya başlarız. Bu cüretkar yolculuğun, nihayetinde metafizik veya fiziksel intiharla bitip bitmeyeceği sorunsalı, çoğu zaman mevzubahis insanın seçimine bırakılmaz; Zira bu konuda karar verebilmek, yoğun bir farkındalığı ve güçlü bir yargı kabiliyetini gerektirir. Bu iki gereksinimin de arkasında, bana
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
İnsanın Ne Olacağı Kendisine ve “Çevresine” Bağlıdır İnsanın özgürlüğü problemi, felsefenin üzerine en çok konuşulan problemlerinden biridir. Özgürlük üzerine başlıca görüşlerden birkaçı, insanın kader rüzgarında savrulan bir yaprak ölçüsünde iradeden yoksun olduğu, mutlak özgürlükten yoksun olunmasına rağmen iradenin varlığının da inkar edilemeyeceği ve insanın tamamen özgür olduğu şeklinde sıralanabilir. Almanya’da doğan Yahudi siyaset bilimci Hannah
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Eden bulur mu? Ah yerde kalmaz mı? Herkes ektiğini biçermi? Çalışan kazanır mı? Kültürün tam ortasına yerleşmiş ve sıklıkla maruz kaldığımız ve belki bizlerin de sıklıkla kullandığı bu sesli ifadeler bir yanılgıdan ibaret olabilir mi? Adil Dünya Yanılgısı. Evet, bu yanılgı Melvin J. Lerner tarafından 1975 yılında “Adil Dünya İnancı” olarak açıklanmıştır. Adil dünya inancı kuramına
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Giriş Antropomorfizm, insanbiçimcilik, Yunanca insan anlamına gelen “anthropos” ve şekil anlamına gelen “morphe” kelimeleri ile türemiştir. İnsan olmayan varlıkların insan gibi tasarlanması, insani nitelikler yüklenmesidir. Bu bakış açısı insanlık tarihi kadar eskidir. Cansız varlıkların canlı olarak atfedilmesi ile başlamıştır. Bundan dolayı ilk filozofların ele aldığı “arkhe” problemi, felsefi öğreti için antropomorfizmin başlangıcı sayılabilir. İlk filozof
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Nietzsche hem yazması hem telaffuz etmesi ama özellikle anlaması zor bir filozof. Felsefenin içerisinde bile marjinal kalabilen fikirleri ve abartı bulunan retorikleri var. Ancak şu bir gerçek ki kendisi özel bir isim. Ve muhtemelen başka hiçbir yerde duyamayacağınız pek çok fikre sahip. Bence bunlardan bir tanesi çok daha ayrı bir yerde duruyor ve insan davranışlarını
“Darwin’den Önce Evrim Düşüncesi” adlı yazı serisinin ilk bölümü olan “Darwin’den Öncesi (1. Bölüm): Eski Yunan’da Evrim Düşüncesi” yazısını okumak için tıklayınız.  Giriş: Evrim Düşüncesine Genel Bir Bakış  Evrim düşüncesi her ne kadar ünlü 19. yüzyıl doğa bilimcisi Charles Darwin ile bağdaştırılsa da yeryüzünde canlıların ortaya çıkışını açıklamaya çalışan mitolojik anlatılar Çin, Hindistan ve Mezopotamya
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
İsa ve Pilatus
Hakikat, truth, veritas, ἀλήθεια… Bin yıllardır tartışılan lakin anlamı üzerinde yegane bir uzlaşı bulunmayan kavram. Bahsi geçen zaman diliminin son kısımlarında bulunan ben için ise çok önemli bir sorunun beslendiği kaynak. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce bir Roma valisi tarafından da sorulmuş olan bir soru. Sahi, hakikat nedir? İsa’nın çarmıha gerilmeden önce duyduğu son önemli