alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
COVID-19, 1,5 yılı aşkın süredir dünyayı esir tutuyor. Bu süreçte 6 milyonu aşkın ölüm, 200 milyondan fazla vaka oldu. Onlarca ülkede binlerce yasak kondu. Sağlık sektörüne vurduğu darbenin yanı sıra ekonomik ve siyasi anlamda da büyük krizlere sebep oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana gelişen ekonomik uygulamalarla beraber üretim durgunlaştı, milyonlarca yoksul insan daha da yoksullaştı.
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
The two of many building blocks in the discipline of international relations, i.e., liberal institutionalism and constructivism, have different views regarding global governance. It is not only the core elements of these two approaches that vary, but also the periphery concepts that revolve around them, such as ideas, norms, and the concept of interdependence. Regardless,
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
2. Dünya Savaşı’nın ardından sömürge ülkelerde defacto olarak bulunmanın yük olduğunu anlayan kolonyaller, yavaş yavaş bu ülkelerden çekilmeye başladı. Sömürgelere ayrılan bütçeler günbegün artarken sermayedârlar yatırımlarını yurt geneliyle sınırlamak istiyordu. Bu sırada milliyetçilik propagandaları sömürge ülkelerde çoktan başlamıştı ve belirli bir kitleye ulaşmıştı. Her ne kadar siyasi ve ekonomik bağımsızlık adına küresel bir hareket şekillense
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Latin Amerika toprakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olan ABD, bugüne kadar başka güçlerin bu topraklarda etki sahibi olmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 200 yıldır bu coğrafyada emelleri olan ABD, Monroe Doktrini ile diğer emperyalist güçleri Amerika’dan uzak tutmayı amaçlıyordu. Bu doktrin ile kıtanın kolonileşmesinin önüne geçilse de bu topraklar artık ABD’nin yayılma alanı haline geldi.
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
İngiliz filozof John Locke, T. Hobbes ve J. J. Rousseau gibi diğer birçok Aydınlanma Çağı filozofuna benzer şekilde sivil toplumun ve hükûmetin oluşumu ve gelişimi gibi konular üzerinde yoğunlaşmış bir toplumsal sözleşme teorisyenidir. Locke, İkinci İnceleme (İng. Second Treatise) adlı çalışmasında, hükûmetin oluşumunu, gerekliliklerini, amaçlarını ve sınırlarını incelemektedir. Locke’a göre, bireylerin ulusların, devlet kurumlarının ve
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Filistin’de yıllardır fiili bir şekilde süren savaş, 10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırılarından sonra, bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde uluslararası kamuoyu gündemine oturdu. Hükûmetlerinin aksine, dünyanın dört bir yanından İsrail’e protesto eylemleri düzenleyen halkların farkındalığı, olası bir katliamı daha engellemiş olabilir. Bölgedeki çatışmaların kaynağı temelde din olarak görülse de konsensüse engel olan birçok aktör mevcut.
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Bugüne kadar dünya genelinde 12 aşı onay aldı. Daha pek çok aşı geliştirme çalışması devam ediyor. Bu zamana kadar 174 ülkede aşılamalara başlandı. Gelişmiş ülkeler, yüksek aşılama oranlarına sahip olsalar da onlar dahi tedarik konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tabii ki bu tedarik sorunu, güçsüz ekonomilerin elini kolunu daha çok bağlıyor. Aşı karşıtları istisna olmak üzere tüm
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Modern siyasal felsefenin kurucularından biri olan Thomas Hobbes, tarih, felsefe, etik ve hukuk teorisi alanlarında sayısız eser vermiş bir İngiliz düşünürdür. Hobbes, meşru devlet otoritesi ile toplumun bireyleri arasındaki ilişkiye yönelik politik ve felsefi bir yaklaşım olan toplumsal sözleşme teorisinin fikir babalarından biri ve aynı zamanda eksiksiz bir savunucusu olarak kabul edilir. Olağanüstü eseri, yani
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Ekonomik bir dönüşümün göstergesi olarak neo-liberalizm, dünyanın dört bir yanına ulaşan tedarik zincirlerine sahip şirketlerin menşei ülkeleri tarafından yıllardır uygulanmaya çalışılıyor. Bu sürece dahil olan ülkelerde gayrisafi yurt içi hasıladaki büyümeler devam ederken; işsizlik rakamlarındaki artış, toplumun geneline yayılmayı sürdüren yoksulluk ve gelir seviyeleri arasındaki uçurum, sosyal devletler için ciddi problemler olarak önemini koruyor. Milletlerarası
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Göçmen, Unesco tarafından “doğmadığı bir ülkede geçici veya kalıcı olarak yaşayan” ve “o ülkeyle önemli sosyal bağlar edinmiş kişi” olarak tanımlanmaktadır. Sığınmacı, mülteci olduğunu iddia eden ancak kabul edilmek istediği ülkede bu statüyü henüz elde etmemiş kişidir. Mülteci, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre “ırkı, dini, uyruğu, belirli bir sosyal gruba üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme