alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Günümüzde pek çok ülkede bulunan istihbarat teşkilatı, kolluk, millî güvenlik, savunma ve dış politika hedefleri doğrultusunda analiz ve araştırma yapan, bunun yanı sıra istihbarat toplayan bir devlet kurumudur.  Tanımı oldukça geniş gözüken bu resmi kurum esasen devletin işleyişini denetleyen bir araç olarak da kullanılmaktadır. Devletin diğer birimleriyle de etkileşimde bulunan istihbarat teşkilatı devlet için oldukça
Post-truth ya da “gerçek sonrası” kelime anlamıyla, gerçek ya da doğru diye tanımladığımız bilgilerin insanların bir fikir örüntüsü oluşturmasında öznel yargılara ve duygularla oluşturulmuş kanaatlere göre daha az önemli hale gelmesi demek oluyor. Son yıllarda oldukça popülerleşen bir tabir post-truth. Hatta öyle ki 2016 yılında Oxford tarafından yılın kelimesi seçildi. Tabii Oxford ekseriyetle kelimenin politikadaki
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Birçok roman, film, dizi, efsaneler ve mitler genellikle hikayenin en destansı ve epik dönemini ele alırlar. Böyle dönemler ele alındığında ise büyük liderler kahramanlar gereklidir. Bu kahramanlar herkesi cesaretlendiren umut veren güçlü kişilikli karakterlerdir. Ancak üzerine düşündüğümde bu kahramanları kendi nezdimde ikiye ayırıyorum. Bir grup, zor zamanların ortaya çıkarmış olduğu, insanları karizmaları ile çevresine toplayan
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Bir tarafta dünyanın her köşesinde oynanan ve en çok takip edilen sporu, diğer tarafta ise gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, insanlığın yaşayış biçiminden ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisine kadar sayısız alanda etkisi bulunan bir disiplin. Futbol ve siyaset her ne kadar birbirinden ayrı iki alanmış gibi gelse de kulağa bu ikili arasında göründüğünden daha derin
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
1980’lerden önce kamu politikaları Keynesyen yaklaşım içeriyordu. 1929 yılında başlayan Büyük Buhran sonrasında liberal ekonominin işleyişinde sorunlar göze çarpmış ve bu ekonomik çıkmaz, klasik iktisadi düşünce ile çözümlenememişti. Dünya genelinde etkisini hissettiren bu ekonomik krize Britanyalı iktisatçı Keynes’in görüşlerini temel alan Keynesyen İktisadi Düşünce sistemi ile çözümler üretilmiştir. Keynesyen İktisadi Düşünceye göre, piyasaya müdahaleci sosyal
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Günümüzde resmi olarak 195 bağımsız ve egemen devlet mevcuttur. Bu ülkeler arasına en son katılan ülke Güney Sudan’dır ve 2011 yılında egemenliğini elde ederek Birleşmiş Milletlere girmiştir. Elbette Birleşmiş Milletlerin bir devletin meşruluğunu onaylayan oluşum olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. Ancak BM’nin yetkili merci olup olmadığı bu makalenin konusu değildir. Günümüzde Birleşmiş Milletlere üye
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Bugün kınadığımız kadın cinayeti olaylarından sonra ya da bir erkeğin bir kadın üzerinde hakimiyet kurduğunu hissettiğimiz her anda “Feminizm” kelimesi gündeme gelmektedir. Her ne kadar kadın ile erkeğin günümüz koşullarında bile eşit olmadığı dünya düzeninde kadın haklarının erkeklere oranla daha fazla savunulması gerektiği bir düzen yaratıldığını düşünsem de Feminizm hareketinin yanlış algılanıp yanlış aktarıldığını söyleyebiliriz.
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
İki dünya savaşı arasındaki dönem (1920-1940), Avrupa için çok sancılı bir süreç olmuştur. Geçici barışın sağlandığı bu süreçte güç dengelerinin korunması hiç kolay olmamıştır. İdeolojik kavgaların ve siyasi hesaplaşmaların tehdidi altındaki devletler, çeşitli anlaşmalarla sürekli olarak bir gruptan başka bir gruba geçmiştir. Bu süreçte Almanya ve Fransa arasında Büyük Savaş’a rağmen sonlanmamış anlaşmazlıklar, Avrupa’nın merkezinde
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
“Ulus” tam olarak nedir? Nasıl oluşur? “Ulus” ve “milliyetçilik” (İng.: nation & nationalism) siyaset biliminde oldukça tartışmaya açık bir konudur. Pek çok sosyal bilimde olduğu gibi, siyaset biliminde de kavramların birden çok tanımı olabiliyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri elbette sosyal bilimlerin oldukça esnek ve yoruma açık yapısıdır. “Ulus” ve “milliyetçilik” kavramları bu çok tanımlı kavramlar
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Tarım devriminden önce insanlar, kendi kendilerine yeten bir aile ekonomisi sistemiyle hayatlarını idame ettiriyor, iş bölümü ile ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ne zaman ki toprak işlendi, yerleşik hayata geçildi, işte o zaman bir arada yaşayan insan sayısı arttı. Böylece para arayışı da başlamış oldu. Çünkü kalabalık topluluklarda birbirine yabancılaşan insanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak zorundaydı. Bunun