alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Aristoteles ve demokrasi arasındaki bağı anlamak Aristoteles için devletin tanımına bakmak gerekir. Aristoteles Platon’dan tamamen farklı olarak devleti insani sosyal-siyasal bir hayvan olarak tanımlamış ve bu açıdan tek başına yaşamanın mümkün olmadığını düşünmüştür. Mutluluğa ulaşmak, ihtiyaçları karşılamak için bir araya gelen bireylerin toplumu, dolayısıyla devleti meydana getirdiğini açıklamıştır. Bu siyasal toplumun adı da Polis’tir. Aristoteles
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
İnsanlık olarak ortak biçimde kabul ettiğimiz şeylerin sayısı oldukça az. Bunların pek çoğu da makul uzlaşılar aslında. Mesela hepimiz hemfikiriz ki insan öldürmek kötüdür, yavru kediler iyidir ve rap müzik haddini aştı. Ancak sanırım tüm bu uzlaşılar arasında en delicesi devletlerin veya diğer üst güçlerin varlığını kabul etmemiz. Hatta bu histeriye öyle inanarak ve kuvvetlice
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Giriş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte Orta Asya’da jeopolitik bir boşluk oluşmuştur. SSCB’nin hızlı ve plansız dağılması nedeniyle bağımsızlığını kazanan devletlerin etkin bir siyasi, politik ve ekonomik hazırlanma süreçleri olmamıştır. Bu nedenle Türki devletlerin ilk aşamada, izleyecekleri politika üzerine yoğunlaştıkları bir dönem yaşanmıştır. Orta Asya bölgesi, Avrasya bölgesinin merkezi konumundadır. Yüzölçümü olarak çok
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
​Giriş Suriye iç savaşının patlak vermesiyle birlikte Nisan 2011’de Türkiye’ye doğru Suriyeli göç akınları başlamıştır. Bu durumun getirdiği sosyokültürel ve sosyoekonomik sorunların yanında bir başka sorun daha ortaya çıkmıştır ki bu da “Suriye’den gelen insanların hukuki statüsünün ne olduğu.”dur. Bu konuyla ilgili olarak özellikle haber programlarında, gerekli hukuki bilgiye sahip olmayan kişilerin bir kanalda Suriyeli
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Günümüzde pek çok ülkede bulunan istihbarat teşkilatı, kolluk, millî güvenlik, savunma ve dış politika hedefleri doğrultusunda analiz ve araştırma yapan, bunun yanı sıra istihbarat toplayan bir devlet kurumudur.  Tanımı oldukça geniş gözüken bu resmi kurum esasen devletin işleyişini denetleyen bir araç olarak da kullanılmaktadır. Devletin diğer birimleriyle de etkileşimde bulunan istihbarat teşkilatı devlet için oldukça
Post-truth ya da “gerçek sonrası” kelime anlamıyla, gerçek ya da doğru diye tanımladığımız bilgilerin insanların bir fikir örüntüsü oluşturmasında öznel yargılara ve duygularla oluşturulmuş kanaatlere göre daha az önemli hale gelmesi demek oluyor. Son yıllarda oldukça popülerleşen bir tabir post-truth. Hatta öyle ki 2016 yılında Oxford tarafından yılın kelimesi seçildi. Tabii Oxford ekseriyetle kelimenin politikadaki
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Birçok roman, film, dizi, efsaneler ve mitler genellikle hikayenin en destansı ve epik dönemini ele alırlar. Böyle dönemler ele alındığında ise büyük liderler kahramanlar gereklidir. Bu kahramanlar herkesi cesaretlendiren umut veren güçlü kişilikli karakterlerdir. Ancak üzerine düşündüğümde bu kahramanları kendi nezdimde ikiye ayırıyorum. Bir grup, zor zamanların ortaya çıkarmış olduğu, insanları karizmaları ile çevresine toplayan
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Bir tarafta dünyanın her köşesinde oynanan ve en çok takip edilen sporu, diğer tarafta ise gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, insanlığın yaşayış biçiminden ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisine kadar sayısız alanda etkisi bulunan bir disiplin. Futbol ve siyaset her ne kadar birbirinden ayrı iki alanmış gibi gelse de kulağa bu ikili arasında göründüğünden daha derin
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
1980’lerden önce kamu politikaları Keynesyen yaklaşım içeriyordu. 1929 yılında başlayan Büyük Buhran sonrasında liberal ekonominin işleyişinde sorunlar göze çarpmış ve bu ekonomik çıkmaz, klasik iktisadi düşünce ile çözümlenememişti. Dünya genelinde etkisini hissettiren bu ekonomik krize Britanyalı iktisatçı Keynes’in görüşlerini temel alan Keynesyen İktisadi Düşünce sistemi ile çözümler üretilmiştir. Keynesyen İktisadi Düşünceye göre, piyasaya müdahaleci sosyal
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Günümüzde resmi olarak 195 bağımsız ve egemen devlet mevcuttur. Bu ülkeler arasına en son katılan ülke Güney Sudan’dır ve 2011 yılında egemenliğini elde ederek Birleşmiş Milletlere girmiştir. Elbette Birleşmiş Milletlerin bir devletin meşruluğunu onaylayan oluşum olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. Ancak BM’nin yetkili merci olup olmadığı bu makalenin konusu değildir. Günümüzde Birleşmiş Milletlere üye