Alegori, etimolojik olarak başka türlü söyleme, başka şey ima etme demektir. Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır. Genel olarak böyle tarif etmek mümkündür Alegoriyi. Peki, bizler neden bu ismi seçtik?

Bizler bir kavramı, bir konuyu veyahut herhangi bir olguyu anlatmanın farklı yolları olduğunu düşünüyoruz. Bir durumdan bahsederken aslında sizlere birçok alt metni aktarmak istiyoruz. Kullandığımız kelimelerle sadece yazılanı değil onun ötesini, daha da farklı noktaları anlatmayı amaçlıyoruz. Tüm bu sebeplerden ve hedeflediğimiz gayelerden dolayı ALEGORİ ismini tercih etmiş bulunmaktayız.

#LogomuzunÖyküsü

Logomuzun harflerinde yer alan görselin ne olduğunu merak edenler olacaktır. Bu görselde, en meşhur alegorilerden biri olan Platon’un Mağara Alegorisi bulunmakta. Grek filozof Platon’un bu alegorisinde, mağaraya zincirlenmiş birkaç kişi bulunmaktadır. Bu kişiler, doğumlarından itibaren bu mağarada prangalı bir şekilde yaşamaktadır. Gördükleri tek şey ise mağaradaki gölgelerden ibarettir. Bu gölgeler, onlar için gerçekliğin ta kendisi olmuştur artık. Bir gün, içlerinden biri, zincirlerini kırıp mağaradan dışarı çıkmayı başarır ve tamamen farklı bir gerçeklikle karşılaşır. Bugüne kadar gördüklerinin sadece gölgelerden ibaret olduğunu, asıl realitenin ise tamamen farklı olduğunu idrak eder. Ardından geri dönüp bunu arkadaşlarıyla paylaşır lakin kimse ona inanmak istemez. Çünkü hayatları boyunca gölgelerden başka bir gerçeklikten habersizdirler. Platon’un Mağara Alegorisinde, mağaradaki zincirli kişiler toplumun genelini, gölgeler ise toplum tarafından kabul edilen dogmaları, zincirini kıran kişi filozofları ve son olarak filozofun mağaradan çıkarak gördükleri ise asıl gerçek hakikati temsil etmektedir. Mağarayı terk eden kişinin, arkadaşlarını ikna ederken yaşadığı zorluklar ise toplumun dogmalarının değiştirmenin ne kadar meşakkatli bir süreç olduğunu bizlere aktarmaktadır. Büyük filozof Platon, yarattığı bu alegoriyle pek çok alt metne değinmeyi başarabilmiştir. Binlerce yıllık bu alegori, klasik olduğu kadar oldukça başarılıdır da. Tüm bu sebeplerden dolayı bu alegoriyi logomuzda kullanmayı tercih ettik.

TOP