alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
İnsan haklarını Türkiye üzerinden anlatmadan önce hangi insanların hangi haklarından bahsediyoruz, ilk bunu cevaplayalım. İnsan hakları nesnel bir kavramdan öte her olayın her kişinin özelinde değişen hatta değişimine asla ayak uyduramayacağımız bir kavramdır. Örneğin seküler bir yaşam biçimini benimseyen bir insan için genelde özgürlük üzerinden algılanırken kendini ruhani inanışlara kaptıran bir insan için daha çok
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Son zamanlarda gündemi işgal eden yeni Anayasa yapımı tartışmalarının yanı sıra yakın zamanda gündemimize yeni bir konu daha eklendi: Anayasa Mahkemesi kapatılacak mı? Ülkemiz siyasetinde gündem çok çabuk değişebilmektedir. Bununla beraber yaklaşık birkaç senedir ara ara gündemimizi işgal eden en önemli meselelerden birisi, ülkemizde yeni bir Anayasa çalışmasının yapılması meselesidir. Hatta bu tartışmalar artık bir
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Genel Olarak Bu yazımda soykırım suçunun tarihsel gelişim sürecini anlattıktan sonra soykırımı, uluslararası sözleşmeleri göz önünde tutarak tanımlayacağım. Daha sonra ise bu bilgiler ışığında Osmanlı Devleti döneminde yaşanan ve zaman zaman tartışma konusu olan ve hatta bazı ülkelerin soykırım kabul ettiği 1915 Olaylarının bu suç kapsamına girip girmediğini açıklamaya çalışacağım. Soykırım Suçunun Tarihçesi Soykırım suçunun
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Bölgede tansiyonu zaman zaman ciddi şekilde arttıran Ege Denizi sorunu, komşumuz Yunanistan ile aramızda yarım asrı aşan bir süredir çözülemeden kalmıştır. Bu yazıda ise, bahsettiğimiz sorunun tarihini ve genel hatlarını ele alacağız ancak bundan önce, bu faaliyetin merkezinde bulunan ‘‘Karasuları’’ ve ‘‘Kıta Sahanlığı’’ kavramlarından bahsetmemiz gerekecek. Başlayalım. Karasuları Kavramı Ana karanın bittiği yerden başlayıp 12
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Çoğumuz hukuk, adalet, eşitlik ve buna benzer kelimeleri sürekli duyarız. Ülkelerin temel problemlerinin bu kavramlara dayandığını, yargının bağımsızlığının sağlanması gerektiğini, hukuk devleti olma yolunda adımlar atılmasının önemini birbirimize anlatır dururuz. Realitede ise bu soyut kavramların özünde yatanlar neredeyse hiçbir zaman gerçekleştirilmez, belki de gerçekleştirilemez. Bu yazımda hukuk ve gelişmemiş devlet kavramlarını, gelişmemiş devletlerde hukukun
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Ötanazi, geçmişten günümüze insanların üzerinde uzlaşı sağlayamadığı, çok tartışılan bir konudur. Yunanca eu (iyi) ve thanatos (ölüm) kelimelerini birleşimi olan ötanazi, “Euthanasis”tan gelir ve iyi, güzel ölüm anlamında kullanılır. Daha güncel tanımı ile ötanazi, mevcut tıbbi verilere göre iyileşmesi mümkün olmayan ve dayanılmayacak derecede bedensel veya ruhsal acılar çeken bir hastanın tıbbi yollarla öldürülmesi veya
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Genel Olarak İfade özgürlüğü konusu, devletlerin oluşum aşamasından itibaren hep önem arz etmiş, bu konu üzerine hep tartışılmıştır. İfade özgürlüğü kavramının hukuki bir metinde ilk ortaya çıkışı, 1689 Bill Of Rights (Haklar Bildirgesi) ile İngiltere’de olmuştur. İngiltere’de kitap yazmanın bile devletin gözetiminde olduğu 16. yüzyıldan sonra kısa sürede böyle bir aşama kaydedilmesi, ifade özgürlüğü adına
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Yazılı tarihin ışığında bildiğimiz kadarıyla, kendilerini Yunanlar tarafından çoktan yıkılmış bulunan Truva medeniyetinin göçmenleri olarak gören, dışarıya oldukça kapalı bir topluluk; Tiber nehrinin sol tarafında, nehrin haliç kısmından çokta uzakta olmayan bir bölümünde M:Ö. 753’de kendi küçük şehir devletini kurmuştu. Bu küçük şehir devleti ileride bütün bir Akdeniz havzasını kapsayacak büyük bir İmparatorluğa dönüşecek, icat
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yapma Hakkına Genel Bakış Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü demokratik, çoğulcu ve insan haklarına dayanan bir siyasal sistemin sahip olması gereken temel değerler arasındadır. Toplanma ve gösteri yapma hakkının güvence altına alınmadığı bir ülkede demokrasiden ve gerçekçi siyasal katılımdan bahsetmek mümkün olmaz. Bu hak, demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. Toplantı ve gösteri
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Anayasa Nedir? Anayasa, esasen kanun üstü kurallar bütünüdür. Devletin yönetim anlayışı, Devletin organları arasındaki ilişki, Devletin toplum karşısındaki rolü ve amaçları, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin sınırları vb. konular anayasanın konusunu oluşturmakta, adeta devletin koyacağı kuralların ve izleyeceği politikaların izdüşümü anayasalarda ortaya çıkmaktadır. Önemi ve işlevi sebebiyle birçok ülkede anayasalar, kanunlara göre daha zor şartlarda değiştirilmektedir.