alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Fetüs bir birey midir? Kişilik hakları ne zaman başlar? Kadının kendi bedeni üzerindeki hakları mı daha fazla önem taşır, bir fetüsün potansiyel taşıması mı? Hangi durumlarda kürtaj makul ve kabul edilebilirdir? Hangi durumlar nedir? Yeni doğan bir bebeği öldürmenin suç olduğunu birçoğumuz doğrudan söyleyebiliyoruz. O halde bazı konularda ahlakilik ölçütünü belirleme hususunda hepimiz hemfikir olabiliyoruz.
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş ​İşbu yazımızda önceki haftalarda yayımlamış olduğumuz “Suç ve Cezaların Tarihi Üzerinden Avrupa Ceza Hukukunun Oluşumu” ( ← ilgili makaleye yazının üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz) isimli makalenin ikinci bölümü olan Türk Ceza Hukuku Tarihini ele alınmaktadır. ​Yazımızda ilk olarak Türk Ceza Hukukunun tarihsel gelişimini anlatacağız, akabinde de mevzuatımıza naçizane birkaç eleştiride bulunacağız. ​Türk Ceza Hukukunun Tarihsel
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Bu yazımızda günümüzde sıkça tartışılan, Türk Ceza Hukukunda cezaların hafif mi yoksa ağır mı olduğu, idam vb. fiziksel anlamda acı veren cezaların gelmesinin gerekli olup olmadığı konusuna tarihsel bir bakış açısı getirerek kendi fikirlerimiz ile eleştirilerde bulunacağız. Yazımız, Avrupa Ceza Hukuku Tarihi ve Türk Ceza Hukuku Tarihi olmak üzere iki parti şeklinde olacak olup,
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Hukuk; özellikle 19. yüzyıl ile birlikte büyük bir devinim sergilemiş, ilkel ve kabilesel yapısından yavaş yavaş kurtulmaya ve kurumsal bir yapıya sahip olmaya başlamıştır.Temel insan hak ve özgürlüklerini koruma altına almaya çalışan, normatif ve keyfilikten uzak, modernist bir kurumsal yapı yaratılmaya çalışılmıştır. Ana gayelerini kabaca tarif ettiğimiz bu kurumsal yapı, zamanla kendini kutsal ve
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.8 büyüklüğündeki Gaziantep ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yaşandığı 10 ilde “Olağanüstü hâl” kararı alındığını duyurdu. Hatırlarımıza hemen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke çapında alınan olağanüstü hâl kararı ve o dönem alınan “Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri” geldi. Aşağıda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Bireyin kendisini veya üçüncü bir kişiyi haksız saldırı, gelen tehlikeler karşısında saldıran kişiye karşı koruması, savunmasına meşru savunma denir. Meşru savunmaya “meşru müdafaa”, “haklı savunma” ya da “yasal savunma” da denmektedir1. Lakin bizim öğretimiz TCK’de meşru savunma dendiği için bunu kullanmayı tercih eder. Meşru Savunma 765 sayılı TCK’da ‘Kanunun bir hükmünü veya salahiyettar bir merciden
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Fikri mülkiyet hukukunun amacı yaratıcı fikirlerle ortaya konmuş hususiyet özelliği taşıyan eserlerin fikri mülkiyet hakkı sahiplerini korumak ve yaratıcılığı özendirmektir.  Fikri mülkiyet hukuku romanlardan bilgisayar programlarına, resimler, filmler, TV yayınları ve performanslara, estetik elbise tasarımlarından, ilaçlara, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanlara kadar uzanan geniş ve çeşitlilik arz eden bir alanda mülkiyet hakları tanımakta ve
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
İnsan benzeri becerilerin makine ve bilgisayar sistemleri tarafından simülasyonu şeklinde tanımlanan yapay zekâ (AI), her geçen gün daha hızlı yaygınlaşmakta ve önemli değişimlere uğramaktadır. Hukuk uygulaması da bu dönüşüm ve gelişimden oldukça etkilenmiş olup yargısal işlemler de değişimlerden payına düşeni almıştır. Bu kapsamda hukukçular için hukukun temel ilke ve değerlerinin, ne derecede kullanılabilir ve uygulanabilir
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
I-Giriş Haksız tahrik, oldukça tartışmalı bir kavramdır. Zaman zaman gündemi meşgul etmekte, kamuoyu tarafından eleştiri hâline gelmektedir. Mahkemelerin haksız tahrik indirimine alakalı alakasız her vakıaya ilişkin olarak başvurduğu ve bu durumun adaletin tesisi konusunda problem yarattığına dair eleştiriler bulunmaktadır. Yine doktrinde de haksız tahrik düzenlemesinin ucunun çok açık olduğu konusunda kritikler yer almaktadır. Söz konusu
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Türkiye siyasi tarihine baktığımızda her zaman için hükümet sisteminde köklü değişimlerin, tartışmaların olduğunu görürüz. Nitekim bizim neslimizde yakın bir tarihte yönetim biçiminin kökten değişimlere uğradığına bizzat şahit oldu. Toplumun ne kadarı bu sistemi benimseyebildi veyahut ayak uydurdu bilinmez ancak değişiklikle beraber hayatımıza ve tarihimize baktığımızda kısır bir döngüye girdiğimiz şüphesizdir. Bugün yaşadığımız bu döngü içerisinde