alegori
/ KATEGORİ : MİTOLOJİ
Giriş Cadı, cadılık birtakım gizil kuvvetlerin, doğaüstü varlıklar ve güçlerden miras yoluyla elde edildiği inancına dayanan pratiklere ilişkin bir kavramlaştırmadır. (Emiroğlu ve Aydın, 2003:174) Cadılara herkes aşinadır; masallarda, filmlerde vb. her dönem ayakta tutulmuş evrensel bir figürdür. Ancak kültürlere, dillere yerleşmesi çok kısa bir süreç değildir. İlk Cadılar  “Cadı”nın tanımı Avrupa’da 14. yüzyılda başlayan yasaklar
alegori
/ KATEGORİ : MİTOLOJİ
“Mousa, Pan’dan bahset bana” Sükûnet içinde çayırlar ve uzaktan seçilen ekili tarlalar. Gözün aldığı kadar çınarlar, yanında dostu kayın, kestaneler ve ıhlamurlar –bahar gelmiş, geçmiş devri kışın. Lâkin ne cerbezeli bir flüt melodisiyle bozuluyor ormanın sessizliği aniden! Pan’ın flütüdür çalan. Kuşların pınarbaşında şakımasına rakip havalar ile saçı başı dağınık Keçi-Tanrı, arkasında kıta halinde sadık satyrleri[1].
alegori
/ KATEGORİ : MİTOLOJİ
Giriş Yılbaşı sözcüğü, insanlık olarak içinde bulunduğumuz dönemde, kuşkusuz bir takvim yılının sonlanıp bir diğerinin başlamasından çok daha fazlasını ifade etmektedir. Yılbaşı çekilişi, alışveriş indirimleri, tatil günü, konserler, özel yemekler, özel giysiler… Artık adeta bir ritüel hâlini almış olan tüm bu öğeler, insanların yeni bir yıla başlamak için ne denli heyecan ve umut beslediğini ve
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE, MİTOLOJİ, TARİH
A. Dionysos, Dionysos Miti ve Dionysosçuluk 1. Dionysos Orpheus ve Orpheusçu felsefeyi (Orpheusçuluk) anlamak için öncelikle Dionysos mitini incelemek, kavramak gerek. Dionysos, Büyük Grek tanrısı Zeus ile bir ölümlü olan Semele’nin oğludur. Grek mitolojisinin en bilinen tanrılarından biri olan Dionysos, Grek Pantheon*unda Olympos Dağında yaşayan 12 büyük tanrıdan biridir. Her ne kadar Yunan tanrısı olarak