alegori
/ KATEGORİ : GASTRONOMİ
Meyhane, Farsça “mayχāne” (میخانه), “şarap evi” sözcüğünden alıntıdır. Mey, Farsça may (می) “mayalanmış içki, şarap” ve hane ise Farsça χāne خانه “1. ev, konut, 2. Arap rakamlarında basamak” sözcüklerinden alıntıdır ve anlamları belirtildiği gibidir. Gazavat-ı Sultan Murad, takribi 1450’lerde bu kelimeyi ilk defa kullanan isimlerden biridir: “…mescīd ve medreselerini putχāne ve nicesini meyχāne idüb ve
alegori
/ KATEGORİ : GASTRONOMİ
Mayalardan Günümüze Çikolatanın Tarihi Çikolata, Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği’nde “Kakao ürünleri şekerler ve/veya tatlandırıcılar; gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç olmak üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri ve TGK Yönetmeliğinde izin verilen katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazırlanan ürünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır.
alegori
/ KATEGORİ : GASTRONOMİ
Giriş Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağını öngörmektedir. Bu durum, yeterince gıdaya ulaşamayacağımızın özellikle de iyi protein kaynaklarına ulaşmakta zorluk çekeceğimizin bir işaretidir. Dünyada meydana gelmekte olan iklim değişiklikleri, insanların kırsaldan kente göç etmeye başlaması, çevre kirliliğinin önüne geçilememesi, hayvancılık sektöründeki kaynakların yetersizliği gibi konular gıda israfı ve bilinçsiz kaynak kullanımı
alegori
/ KATEGORİ : GASTRONOMİ
Giriş İlk büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’te (MÖ 7400’ler) insanların koyun ve keçiyi evcilleştirmesiyle Anadolu’da peynirin hikayesi başlar. Gıda mühendisi ve arkeolog Dr. Ahmet Uhri’ye göre peynir ve süt ürünlerinin ilk defa nerede ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte Orta Asya Türk göçerleri ile Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya’da hayvancılıkla uğraşan toplulukların bu ürünleri ilk olarak