alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Ötanazi, geçmişten günümüze insanların üzerinde uzlaşı sağlayamadığı, çok tartışılan bir konudur. Yunanca eu (iyi) ve thanatos (ölüm) kelimelerini birleşimi olan ötanazi, “Euthanasis”tan gelir ve iyi, güzel ölüm anlamında kullanılır. Daha güncel tanımı ile ötanazi, mevcut tıbbi verilere göre iyileşmesi mümkün olmayan ve dayanılmayacak derecede bedensel veya ruhsal acılar çeken bir hastanın tıbbi yollarla öldürülmesi veya
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Genel Olarak İfade özgürlüğü konusu, devletlerin oluşum aşamasından itibaren hep önem arz etmiş, bu konu üzerine hep tartışılmıştır. İfade özgürlüğü kavramının hukuki bir metinde ilk ortaya çıkışı, 1689 Bill Of Rights (Haklar Bildirgesi) ile İngiltere’de olmuştur. İngiltere’de kitap yazmanın bile devletin gözetiminde olduğu 16. yüzyıldan sonra kısa sürede böyle bir aşama kaydedilmesi, ifade özgürlüğü adına
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Yazılı tarihin ışığında bildiğimiz kadarıyla, kendilerini Yunanlar tarafından çoktan yıkılmış bulunan Truva medeniyetinin göçmenleri olarak gören, dışarıya oldukça kapalı bir topluluk; Tiber nehrinin sol tarafında, nehrin haliç kısmından çokta uzakta olmayan bir bölümünde M:Ö. 753’de kendi küçük şehir devletini kurmuştu. Bu küçük şehir devleti ileride bütün bir Akdeniz havzasını kapsayacak büyük bir İmparatorluğa dönüşecek, icat
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yapma Hakkına Genel Bakış Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü demokratik, çoğulcu ve insan haklarına dayanan bir siyasal sistemin sahip olması gereken temel değerler arasındadır. Toplanma ve gösteri yapma hakkının güvence altına alınmadığı bir ülkede demokrasiden ve gerçekçi siyasal katılımdan bahsetmek mümkün olmaz. Bu hak, demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. Toplantı ve gösteri
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Anayasa Nedir? Anayasa, esasen kanun üstü kurallar bütünüdür. Devletin yönetim anlayışı, Devletin organları arasındaki ilişki, Devletin toplum karşısındaki rolü ve amaçları, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin sınırları vb. konular anayasanın konusunu oluşturmakta, adeta devletin koyacağı kuralların ve izleyeceği politikaların izdüşümü anayasalarda ortaya çıkmaktadır. Önemi ve işlevi sebebiyle birçok ülkede anayasalar, kanunlara göre daha zor şartlarda değiştirilmektedir.
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Klasik anayasa anlayışının temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı teorisi, daha önce farklı düşünürler tarafından dile getirilmiş olsa da, gerçek kurucusunun Montesquieu olduğu kabul edilir. Montesquieu’ye göre bu teori: ‘‘Devlet iktidarını sınırlandırarak vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini korumak amacıyla, devlet iktidarını yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe bölüp bunlardan her birinin birbirinden bağımsız olan üç ayrı
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş İnsanın ”varoluş” u ile birlikte ”hastalıkları” ortaya çıkmış, bu hastalıklarla başa çıkabilmek için de çeşitli yollar aranmıştır. Hastalığı önleme, tedavi etme ve insanların yaşam sürelerini uzatma yolunda tıp dünyasında, geçmişten günümüze sayısız deney yapılmıştır. Bu deneylerin önemli bir kısmı insan üzerinde yapılmıştır. İnsan üzerinde deney, bilimsel araştırma amacıyla bir ilacın veya tıbbi bir yöntemin
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Boğaziçi Üniversitesinde haftalar önce bir kayyum rektörün atanmasıyla başlayan protestolar hala sürüyor. Nitekim Rektör Kavramı, Boğaziçi Protestoları Ve Bir Tutam Özgürlük adlı yazımda bu konuyu detaylı olarak irdelemiş, öğrencilerden akademisyenlere muhtelif pek çok insanın neden rektör atamasına karşı çıktığını anlatmıştım. Aslında bu protestolar ve daha dün yaşananlar, öğrencilere reva görülen tutum önemli bir kavramı
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Covid Salgınına Giden Süreç Konunun hukuki boyutuna değinmeden önce süreç hakkında bilgi vermenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Covid-19 pandemisine giden yolda ilk vakaların Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıktığı hepiniz tarafından bilinmektedir. Bu vakaları, Çin Devleti ilk olarak 27 Aralık 2019 tarihinde bildirmiştir. Ancak sonradan yapılan araştırmalar neticesinde bu virüsün çok daha önceden var olduğu ve Çin
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Merhaba arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyetinin artık alametifarikası haline gelen yoğun gündemlerinden birini daha yaşamaktayız. Mevcut gündemimizin en önemli kısmını ise 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı adeta bir infial boyutuna varan tepkiler oluşturuyor. Bu yazımızda sizlerle beraber rektör kavramı ve