alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
İlkel kendilik algımızın oluşmaya başladığı ilk anlardan beri, çevremizi ve kendimizi keşfetmeye ve kozmosun kaosunda serüvenlere atılmaya başlarız. Bu cüretkar yolculuğun, nihayetinde metafizik veya fiziksel intiharla bitip bitmeyeceği sorunsalı, çoğu zaman mevzubahis insanın seçimine bırakılmaz; Zira bu konuda karar verebilmek, yoğun bir farkındalığı ve güçlü bir yargı kabiliyetini gerektirir. Bu iki gereksinimin de arkasında, bana
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Makyavelizm adı verilen düşünce akımı Machiavelli’nin Hükümdar adlı eserine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Peki Machiavelli’yi ve Makyavelist politikayı sadece Hükümdar adlı eserde aramak ve tanımlamak ne kadar doğrudur? Aslında Machiavelli hayatı boyunca Hükümdar eseri dışında günümüzdeki Makyavelizm tanımını çağrıştıran herhangi bir eylemde bulunmamakla beraber sözü edilen anlamda eser de kaleme almamıştır. Hatta Hükümdar’ı kaleme aldığı
alegori
/ KATEGORİ : PSİKOLOJİ
İnsanlığın sahip olduğu bilgi, birikimli olarak gün geçtikçe artmaktadır. Öyle ki her yıl, o ana kadar tarih boyunca üretilen bilginin tümünden daha fazla bilgi üretiliyor¹. Bu durumun oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri, hiç kuşkusuz bilgi paylaşımının son yüzyıldaki teknolojik ilerlemeler ile dijital platform üzerinde çok hızlı bir biçimde gerçekleşebiliyor olmasıdır. Ancak durum her zaman böyle