alegori
/ KATEGORİ : ÇEVİRİ
Nanoteknoloji ve malzeme bilimi, son birkaç on yılda bilimsel yenilikte çok önemli roller oynadı. Nanoteknoloji, 1-100 nm boyut aralığında parçacıkları ve yapıları incelerken, malzeme bilimi, genellikle nano ölçekli karakterizasyon (nitelendirme) gerektiren malzemelerin yapısını ve işlevini incelemektedir. Sonuç olarak, iki konu sıklıkla iç içe geçer. Bu yıl Pittcon (Pittsburgh Analitik Kimya ve Uygulamalı Spektroskopi Konferansı), malzeme
alegori
/ KATEGORİ : TEKNOLOJİ
Milyarlarca yıl boyunca, birçok uygarlığın ve insanın yaşamına tanık olmuş dünyamız, içinde bulunduğu -onu sürüklediğimiz- koşullar yüzünden, günden güne azalan kaynaklarıyla ilgi merkezi olmaktan adım adım uzaklaşıyor. Yakın bir zaman önce, NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip, modelleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonucunda Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya’da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı. Oluşturdukları
alegori
/ KATEGORİ : FELSEFE
Sofistik Hareketin Doğuşu ve Dönem Atina’sına Dair Bir Tasvir Sofist hareket, MÖ.5.yüzyıda Atina’da ortaya çıkmış felsefi bir akımdır. MÖ 5.yüzyıl Atina tarihinde önemli bir mihenk taşı teşkil eder. Sofizmi anlayabilmek için bu dönemde vuku bulan olaylara değinmemiz gerekmektedir. Yüzyılın başlangıcında Perslere karşı İyonya kentlerinde Atina öncülüğünde Marathon savaşları yapılmıştır. Bu savaşlar MÖ 490 yılında Greklerin
alegori
/ KATEGORİ : TARİH
Herkese merhabalar, Bu konuya ilk yöneldiğimde aklımda tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş olan Sultan 5.Murad’ı incelemek vardı. Ancak kendisini araştırdıkça, hakkında yeni bilgiler öğrendikçe temsil ettiği düşünceler ve ona atfedilen bir hayalin altında ezilmiş bir yöneticinin portresi ile karşılaştım. Kendi dönemi dışında okunması oldukça güç bir karakter gördüm. 93 gün kadar kısa bir süre iktidarda kalan
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Over 40 Years on the Brink of a War Time has witnessed countless events that changed the course of history, World War II being one of them, if not the most significant, especially in the field of diplomatic history. The aftermath of World War II witnessed a number of occurrences, such as new international organizations,
alegori
/ KATEGORİ : ÇEVİRİ
Tarih derslerinde öğrendiğiniz her şeyi unutun.  Tüm ABD başkanları hakkında ortaokul ders kitaplarında yazmayan, define gibi saklanmış bilgiler var.  Tarih boyunca en tuhafından (dev bir peynir bloğu olan bir başkomutandan) en havalısına (2 Grammy sahibine), ABD tarihindeki en önemli politikacılar hakkında her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin. George Washington (1789-1797) Washington’ın korkunç, çürük dişleri vardı.
alegori
/ KATEGORİ : SİNEMA
Sinemada Bir Milat: Fransız Yeni Dalga Sineması Auguste ve Louis Lumière kardeşlerin 28 Aralık 1895’te Paris halkına yaptığı ilk gösterimle başlayan sinema çağının en büyük devrimlerinden birine yıllar sonra yine Fransızlar önayak oldu. Halihazırda Delluc, Clair, Renoir, Vigo, Carne ve Bresson gibi usta yönetmenlere sahip bu zengin sinema; 1958’de Yeni Dalga akımıyla beraber kuralları yerle
alegori
/ KATEGORİ : PSİKOLOJİ
Kısa bir hikâyeyle başlayalım. 1995 yılında ABD’nin Pittsburgh şehrinde yaşayan McArthur Wheeler adlı bir kişi akıl almaz bir işe girişti. Limon suyunun kâğıt üzerindeki mürekkebe sürüldüğünde kâğıttaki yazıların okunmadığını öğrenen Wheeler, limon suyunu kendi vücuduna sürdüğünde de aynı etkiyi yapacağını ve limonun kimyasında barındırdığı gizem sayesinde güvenlik kameraları tarafından görülemeyeceğini düşündü. Bütün vücudunu, özellikle de
Paleontoloji, fosiller üzerinden geçmişte yaşamış türler hakkında bilgi veren bilim dalıdır. Yunancada palailos (eski), onto (varlık), logos (bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Biyoloji, evrim, tarihsel ekoloji, coğrafya ve benzeri bilim dallarıyla yakından ilişkilidir. Temelde yöntem olarak ikiye ayrılır: Makropaleontoloji ve Mikropaleontoloji. Makropaleontoloji mikroskopla incelenemeyen makro büyüklükteki fosiller üzerinde çalışırken mikropaleontoloji ancak mikroskopta incelenebilecek fosiller üzerinde çalışır.
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Anayasa Nedir? Anayasa, esasen kanun üstü kurallar bütünüdür. Devletin yönetim anlayışı, Devletin organları arasındaki ilişki, Devletin toplum karşısındaki rolü ve amaçları, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin sınırları vb. konular anayasanın konusunu oluşturmakta, adeta devletin koyacağı kuralların ve izleyeceği politikaların izdüşümü anayasalarda ortaya çıkmaktadır. Önemi ve işlevi sebebiyle birçok ülkede anayasalar, kanunlara göre daha zor şartlarda değiştirilmektedir.