alegori
/ KATEGORİ : TARİH
Bugün sizlerle genellikle gölgede kalan iki Osmanlı Padişahını inceleyeceğiz. Devleti yıkılmanın eşiğinden alıp tekrardan aynı konuma yükselten baba ve oğlun hikayesini inceleyeceğiz. Elbette bunu yaparken Osmanlı tarihinin çok fazla deşilmeyen dönemine, Fetret Devrine de değineceğiz. İyi okumalar… Bir Devletin Kaderinin Belirlenişi: Fetret Devri Ankara Savaşı (20 Temmuz 1402) Osmanlı tarihinde karanlık bir dönemin başlangıcı oldu.
alegori
/ KATEGORİ : TEKNOLOJİ
Gelişen teknoloji ile birlikte geçtiğimiz son on yılda ismini daha fazla duymaya başladığımız grafen maddesi, içerisinde güçlü kovalent bağlar barındıran karbon atomunun iki boyutlu ve bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen isimdir1 .Üzerinde yapılan çalışmalar çok uzun zamana dayansa da 2004 yılında Andre Geim ve Konstantin Novoselov isimli iki stajyerin şans eseri grafite bant
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
The emergence and preservation of democracy have been one of the most debated topics in political science throughout the establishment of the field. There is a lot of disagreement regarding the definition of democracy, but for the sake of simplicity, this paper accepts democracy as “political power exercised either directly or indirectly through participation, competition,
alegori
/ KATEGORİ : PSİKOLOJİ
Yüzyıllardır, hatta belki binyıllardır, insanların kâh büyük bir heyecan ile birbirine anlattığı, kâh yoğun bir merakla manasını aradığı rüyalar hakkında konuşacağız. Rüya dediğimde aklınıza ne geliyor? Daha doğrusu rüyalar sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Her birimizin hayatı boyunca en azından birkaç kez gecelerini renklendiren veya karartan bir durum rüya. Konu rüya olduğunda hepimizin
alegori
/ KATEGORİ : SİNEMA
“Bir film asla ‘yalnızca bir film’ ya da bizi eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi asıl sorunlardan ve toplumsal gerçekliğimiz içindeki mücadelelerimizden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif bir kurgu değildir. Filmler yalan söylerken bile toplumsal yapımızın canevindeki yalanı anlatırlar.” (Slavoj Žižek, Toplumsalın Kalbindeki Film, 2010) “Filmden azami ölçüde yararlanmak için, filmin dünyanın olmadığını, filmin bir dünya (yeni
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Covid Salgınına Giden Süreç Konunun hukuki boyutuna değinmeden önce süreç hakkında bilgi vermenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Covid-19 pandemisine giden yolda ilk vakaların Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıktığı hepiniz tarafından bilinmektedir. Bu vakaları, Çin Devleti ilk olarak 27 Aralık 2019 tarihinde bildirmiştir. Ancak sonradan yapılan araştırmalar neticesinde bu virüsün çok daha önceden var olduğu ve Çin
alegori
/ KATEGORİ : EDEBİYAT
kalpten kalbe bir inikas bir ışık bir oyun fazlası değil, azı değil zulüm hiç değil yalnızca bir boşluk bu his biliyorum, düştüğüm bu tenakuzlar boşa vakti geldi itirafın biliyorum her şeyin meramı evvelinde gelenden bellidir boğulmakta olan bir hikâye nihayetinde boğulduğu suyun derinliğinden bilinir tıpkı evrenin yansıması gibi bir ömre de yalnız üç cemre düşer
alegori
/ KATEGORİ : TEKNOLOJİ
Doğanın kaçınılmaz bir şekilde her yerinde olan ama kimileri tarafından anlaşılmaz bulunan elektriğin öyküsü, insanlık medeniyeti tarafından gerçekleştirilen ve uzun yıllar süren bir gözlem sürecine dayanıyor. Elektrikle ilgili insanlığın elindeki veriler yakın bir geçmişte nicelik kazanmıştır. Bu alandaki ilk çalışmalar, elektriğin ne olduğunu anlayabilecek değil gözlemleri aktarabilecek düzeydeydi. Bu kısa girişin ardından, elektriğe dair ilk
alegori
/ KATEGORİ : TARİH
Sizlere bu yazımda M.Ö. 130’lu yıllarda, Akdeniz’in hareketli, kölelerin şiddetli isyanlarının görüldüğü döneminde yaşanan bir isyanı, Aristonikos Ayaklanmasını anlatacağım. Kimileri bu olayı I. Köle İsyanı olarak niteler. Bunun sebebi esasen hemen hemen aynı tarihlerde Sicilya merkezli bir köle isyanın da var olması, üstelik Aristonikos’un destekçilerinin büyük çoğunluğunu kölelerin ve işçilerin oluşturmasıdır. Tüm bunlarla kalmayıp Aristonikos,
alegori
/ KATEGORİ : SİYASET BİLİMİ
Radikalizm kelimesi, “kök, köken, kaynak, temel (root)” anlamında Latince kökenli “radix” kelimesinden türetilmiştir (Neumann, 2008). Türkçede radikal kavramı “kökten, köktenci”, radikalizm ise “köktencilik” anlamlarına gelir (www.tr.wikipedia.org., Erişim tarihi: 30 Aralık, 2020). Radikalizm, 19. yüzyıldan günümüze sosyal ve politik anlamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fransız Devrimi sonrası, herkese seçme hakkı tanınan demokratik bir sistem savunan cumhuriyetçi akımlar