alegori
/ KATEGORİ : GASTRONOMİ
Giriş Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağını öngörmektedir. Bu durum, yeterince gıdaya ulaşamayacağımızın özellikle de iyi protein kaynaklarına ulaşmakta zorluk çekeceğimizin bir işaretidir. Dünyada meydana gelmekte olan iklim değişiklikleri, insanların kırsaldan kente göç etmeye başlaması, çevre kirliliğinin önüne geçilememesi, hayvancılık sektöründeki kaynakların yetersizliği gibi konular gıda israfı ve bilinçsiz kaynak kullanımı