Müzik sanatının resim sanatıyla ifade edilme biçimi
Giriş İletişime düzen ve açıklık getirme dürtüsü, insanlığın varoluşundan bu yana birlikte yaşamanın başlıca koşuludur. İnsan, düşünce ve kavramlara görsel bir anlatım kazandırmanın yollarını araştırmıştır. Görsel iletişimin başlangıcını mağara duvarlarındaki resim ve işaretlerden de görmek mümkündür. Sanatın başka bir dalı olan müzik de sanat tarihi boyunca resim ile iç içe olmuş ve birbirlerini etkilemişlerdir. Wassily
Paleolitik çağda, Altamira Mağarasında resmedilmiş bir bizon görseli.
Sanat tarihçileri ve arkeologlar eskinin her zaman daha iyi olduğu düşüncesine o kadar çok kapılmışlardır ki kendilerine en çok hitap eden sanatın en eski sanat olduğunu düşünerek, bu fikri kanıtlamak için tarihin tozlu sayfalarına kafalarını gömerek aramaya çalışmışlardır. Paleolitik Çağ, ibadet kültürlerinin mutlak yokluğuyla damga vurduğu bir evreyi temsil ediyordu. İnsan ölüm ve açlık korkusu
alegori
/ KATEGORİ : MİMARİ
Rönesans’ın kelime anlamı nedir? Rönesans’ı birçok farklı alanda (edebiyat, müzik, mimari vs.) etkileri ve yansımaları olan çağ olarak tanımlarsak yanlış olmaz ama eksik olabilir. Rönesans’ı daha iyi anlamak için kelime anlamına bakalım. Rönesans, Fransızca ‘renaissance’ kelimesinden türemiştir. Sözcük Fransızca naissance “doğuş” sözcüğünden re+ ekiyle birleşerek ortaya çıkmıştır. Latince yorumunda da aynı anlama gelen ‘nascentia’ sözcüğünden