alegori
/ KATEGORİ : MİTOLOJİ
Giriş Cadı, cadılık birtakım gizil kuvvetlerin, doğaüstü varlıklar ve güçlerden miras yoluyla elde edildiği inancına dayanan pratiklere ilişkin bir kavramlaştırmadır. (Emiroğlu ve Aydın, 2003:174) Cadılara herkes aşinadır; masallarda, filmlerde vb. her dönem ayakta tutulmuş evrensel bir figürdür. Ancak kültürlere, dillere yerleşmesi çok kısa bir süreç değildir. İlk Cadılar  “Cadı”nın tanımı Avrupa’da 14. yüzyılda başlayan yasaklar
alegori
/ KATEGORİ : TARİH
“Kavimler üzerinde ibtidaen saltanat tesis ettiğimiz vakitlerde Gordianus Sezar tekmil Rum eyaletlerinde mukim Gotlardan ve Germenlerden büyük bir kuvvet oluşturdu ve Asuristan’ı işgal ederek bize ve küllî İran kavimlerine saldırmış bulundu. Asuristan hududundaki Meşik’te büyük bir muharebe vuku buldu, vuruşmada Rum ordusunu tarumar eyledik ve Gordianus Sezar katlolundu. Rumlar Filippos’u Sezar ilan ettiler, ve Filippos
alegori
/ KATEGORİ : EDEBİYAT
İnsanın başına şehirler de gelir. Kimi kader der kimi tesadüf. Bir gün yolları ansızın oraya düşer. Kimileri için artık eskisi gibi olmak mümkün değildir. Başa o şehir geldi miydi, insan, bambaşka biri olup çıkıverir. Ferit Edgü için de Hakkâri böyledir. Bildiğimiz, tanıdığımız, okuduğumuz Edgü’yü Edgü yapan basbayağı bir şehirdir. Tabi basbayağı deyip geçmemek gerek, orası
alegori
/ KATEGORİ : SİNEMA
Cahide Sonku Kimdir?  Cahide Sonku ya da gerçek adıyla Cahide Serap Türkiye’nin doğumuyla çocukluk yılları kesişen ve bu zorlu süreçte kendi hayatının da zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan biri olarak tanımlamak Cahide’nin yaşamını anlatmak için kısa bir özet sayılabilir. Cahide Sonku 27 Nisan 1919’da Yemen’de doğmuştur. Babası Osmanlı subayı Yüzbaşı Necati Bey ve dedesi 7. Ordu
alegori
/ KATEGORİ : EDEBİYAT
hüzün maviydi aydınlığıyla güneşin bir narın içinde saklanan bin tane gibi gözyaşı nar taneleri gibiydi nar, kalbimizin kanıyla renkli birleşen yağmurlar dört bir şehirden sel olup tüm sokaklara aktı . ve papatyalar açardı o şehirde bu mevsimde sokaklar boş değilse açan papatyaları toplayan eller vardı bazıları okuldan dönerken gülüşleriyle bazıları götüreceği insanın hayaliyle bazı eller
alegori
/ KATEGORİ : PSİKOLOJİ
Bu yazımızda çocukken yaşadıklarımızın yetişkinlik yaşamımıza etkisi olup olmadığını konuşacağız. Kahvelerinizi alın buyurun yazımızı okumaya! Mutluluk insanlık var olduğundan beri insanlığın en önemli “amaçları” arasında yer almış ve çoğumuz için mutluluk ailemizle aramızdaki ilişkiyle paralel irdelemiştir. Aile ile olan ilişkimiz, yaşamımızın farklı dönemlerinde değişebilir ancak çoğu durumda şu anki mutluluğumuz üstünde önemli bir etkiye sahiptir.
alegori
/ KATEGORİ : MİTOLOJİ
“Mousa, Pan’dan bahset bana” Sükûnet içinde çayırlar ve uzaktan seçilen ekili tarlalar. Gözün aldığı kadar çınarlar, yanında dostu kayın, kestaneler ve ıhlamurlar –bahar gelmiş, geçmiş devri kışın. Lâkin ne cerbezeli bir flüt melodisiyle bozuluyor ormanın sessizliği aniden! Pan’ın flütüdür çalan. Kuşların pınarbaşında şakımasına rakip havalar ile saçı başı dağınık Keçi-Tanrı, arkasında kıta halinde sadık satyrleri[1].
Giriş Sanat, farklı kültür ve geleneklerdeki insanların ortak paydada buluşmasını sağlayan önemli mihenk taşlarından birisidir. Zihin, beden ve ruh da dahil olmak üzere insan kişiliğinin tüm karmaşıklığına dokunur ve bunların göze, kulağa ve ruha estetik bir şekilde dokunmasını sağlar. Sanat kavramının varlığı sanatçılara bağlıdır. Sanatçı, eser ortaya koyar ve bu eserler de sanat kavramını oluşturur.
alegori
/ KATEGORİ : HUKUK
Giriş Bu yazımızda günümüzde sıkça tartışılan, Türk Ceza Hukukunda cezaların hafif mi yoksa ağır mı olduğu, idam vb. fiziksel anlamda acı veren cezaların gelmesinin gerekli olup olmadığı konusuna tarihsel bir bakış açısı getirerek kendi fikirlerimiz ile eleştirilerde bulunacağız. Yazımız, Avrupa Ceza Hukuku Tarihi ve Türk Ceza Hukuku Tarihi olmak üzere iki parti şeklinde olacak olup,